Muskarit & Bändit

Kaikissa Musiikkituvan muskareissa ja bändeissä tutustutaan monipuolisesti musiikkiin laulaen, lorutellen, liikkuen, soittaen, kuunnellen, improvisoiden ja leikkien musiikin kanssa. Oppilaan omakohtainen elämys ja kokemus ovat tärkeitä. Musiikillisia perusvalmiuksia harjoitellaan ja opetellaan leikinomaisesti eri työtapoja käyttäen. Muskareista ja bändeistä löytyy omat ryhmänsä lapsille ja aikuisille.

Pääsykokeita ei järjestetä, vaan kaikki ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkituvan toimintaa kehitetään edelleen, joten tilanne elää koko ajan ja uusia ryhmiä perustetaan sitä mukaa kuin on kysyntää ja lukujärjestyksessä tilaa.

HUOM! Sisaralennus saman perheen jäsenille kaikissa Musiikkituvan muskareissa ja
pianotunneissa on -10%. Alennus annetaan edullisemmasta kausimaksusta.

Toimintakauden aikana on opetusta 15 kertaa syyskaudella ja 17 keväällä. Koulujen loma-aikoina ei järjestetä opetusta. Syyslomaa vietetään vko 42 ja talvilomaa vko 8. Myös arkipyhät pidetään vapaapäivinä muskareista.

HYVÄ TIETÄÄ – Lukaise tästä säännöt ja ohjeet tunneille!

 • Rytmimuskari
 • Paikka ja aika
 • Sisällöt ja tavoitteet
 • Hinnat
Rytmimuskareissa musisoivat n.2-3 -vuotiaat, sekä 4-6 -vuotiaat lapset. Rytmimuskarissa koetaan iloista yhdessäoloa laululeikkien, musiikkiliikunnan ja soittamisen parissa. Rytmimuskarissa lapsen on turvallista harjoitella ryhmässä toimimista musiikin äärellä. Soittimina käytetään mm. kanteleita, ukuleleja, ksylofoneja, rumpuja ja muita rytmisoittimia.
Rytmimuskareita pidetään tällä hetkellä Tiitiäisen päiväkodissa, Uudessakaupungissa. Kysynnän mukaan Rytmimuskareita pidetään myös joinakin vuosina kaikille avoimina muskareina Musiikkituvan tiloissa, Ainonkuja 5b, jolloin pienempien ryhmä toimii perhemuskarina.
* Laulaminen ja loruttelu – rohkaistaan lasta oman äänen monipuoliseen käyttöön lorutellen ja laulaen – koetaan yhdessä laulamisen iloa * Musiikkiliikunta – harjoitellaan liikkumista perussykkeessä – liikutaan mielikuvien ja tunnelmien mukaan – vahvistetaan oman kehon tuntemusta * Soittaminen – harjoitellaan yhdessä soittamista perussykkeessä käyttäen keho- ja rytmisoittimia – harjoitellaan soittamista yhdessä ja soolona – tutustutaan eri soittimiin ja säestetään lauluja mm. seuraavin soittimin: kantele, ukulele, ksylofonit, rummut ja muut rytmisoittimet * Kuuntelu – tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin ja -kulttuureihin aktiivisen kuuntelun ja elämysten kautta – eläydytään musiikin luomiin tunnelmiin – muskaritunnin lopuksi rauhoitutaan kuuntelemaan musiikkia
Rytmimuskari 2-3v. SYKSY: 180 euroa KEVÄT: 204 euroa, Rytmimuskari 4-6 v. SYKSY: 210 euroa KEVÄT: 238 euroa


 • Bändimuskari
 • Paikka ja aika
 • Sisältö ja tavoitteet
 • Hinnat
Bändimuskarissa on tällä hetkellä yksi ryhmä 5-9 -vuotiaille. Bändimuskarissa lapsi saa musiikillisia elämyksiä toimimalla aktiivisesti osana omaa ryhmää ja pääsee harjoittelemaan sosiaalisia taitoja musiikin avulla. Bändimuskarissa lauletaan, lorutellaan, liikutaan ja soitetaan paljon yhdessä. Tutustutaan kanteleen, ukulelen, ksylofonien ja rytmisoitinten lisäksi myös seuraaviin bändisoittimiin: piano, basso, kitara ja rumpusetti.
Bändimuskarit pidetään torstaisin klo 15.30-16.15 osoitteessa Ainonkuja 5b, 23500 Uusikaupunki.
* Laulaminen ja loruttelu – rohkaistaan lasta oman äänen monipuoliseen käyttöön lorutellen ja laulaen – koetaan yhdessä laulamisen iloa * Musiikkiliikunta – harjoitellaan liikkumista perussykkeessä – liikutaan mielikuvien ja tunnelmien mukaan – vahvistetaan oman kehon tuntemusta * Soittaminen – harjoitellaan yhdessä soittamista perussykkeessä käyttäen keho- ja rytmisoittimia – harjoitellaan soittamista yhdessä ja soolona – tutustutaan eri soittimiin ja säestetään lauluja mm. seuraavin soittimin: kantele, ukulele, piano, basso, kitara, rumpusetti ja muut rytmisoittimet * Kuuntelu – tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin ja -kulttuureihin aktiivisen kuuntelun ja elämysten kautta – eläydytään musiikin luomiin tunnelmiin – tunnin lopuksi rauhoitutaan kuunnellen musiikkia
Bändimuskari (5-10 v.) SYKSY: 210 euroa KEVÄT: 238 euroa

 • Päiväkotimuskari
 • Paikka ja aika
 • Sisällöt ja tavoitteet
 • Hinnat
Päiväkotimuskareita toteutetaan yhteistyössä päiväkotien kanssa, jolloin muskari kulkee ”Reissumuskarina” päiväkodin omiin tiloihin, tuoden mukanaan kaikki soittimet ja muut tarvittavat välineet keskelle päiväkodin arkea. Päiväkotimuskarit voivat toimia myös musiikillisena ideapankkina ja täydennyskoulutuksena päiväkodin omalle henkilökunnalle tuoden mahdollisesti uusia näkökulmia siihen, miten musiikkia voi hyödyntää päiväkodin omissa musiikkihetkissä tai arjen toimissa.
Yhteistyökumppaneina ovat Taivassalon Päiväkoti sekä Uudessakaupungissa Päiväkoti Tilkkutäkki ja Päiväkoti Tiitiäinen (Sateenkaari Koto).
* Laulaminen ja loruttelu – rohkaistaan lasta oman äänen monipuoliseen käyttöön lorutellen ja laulaen – koetaan yhdessä laulamisen iloa * Musiikkiliikunta – harjoitellaan liikkumista perussykkeessä – liikutaan mielikuvien ja tunnelmien mukaan – vahvistetaan oman kehon tuntemusta * Soittaminen – harjoitellaan yhdessä soittamista perussykkeessä käyttäen keho- ja rytmisoittimia – harjoitellaan soittamista yhdessä ja soolona – tutustutaan eri soittimiin ja säestetään lauluja mm. seuraavin soittimin: kantele, ukulele, ksylofonit, rummut ja muut rytmisoittimet * Kuuntelu – tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin ja -kulttuureihin aktiivisen kuuntelun ja elämysten kautta – eläydytään musiikin luomiin tunnelmiin – muskaritunnin lopuksi rauhoitutaan yhdessä kuuntelemaan musiikkia * Päiväkodin omien toiveiden mukaan voidaan myös yhdessä suunnitella ja rakentaa sisältöjä ja tavoitteita muskarihetkille
Päiväkotimuskari – Hinnat sopimuksen mukaan. Esimerkki hinnoittelusta, jos päiväkoti tarjoaa muskarin lapsille, silloin päiväkoti maksaa muskarista 30 min. 85 euroa / kerta 45 min. 95 euroa / kerta

 • Mummomuskari
 • Paikka ja aika
 • Sisältö ja tavoitteet
 • Hinnat
Mummomuskareita toteutetaan yhteistyössä eri hoitolaitosten (mm. vanhainkodit, palvelutalot, senioritalot ym.) kanssa, jolloin muskari kulkee ”Reissumuskarina” hoitolaitoksen omiin tiloihin, tuoden mukanaan kaikki soittimet ja muut tarvittavat välineet keskelle hoitolaitoksen arkea. Mummomuskari rakennetaan hoitolaitoksen asiakkaille sopivaksi, jolloin otetaan huomioon asiakkaiden kuntoa ja tehdään alustavaa suunnitteluyhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa.
Musiikillisia yhteistyökumppaneita vanhustyön osalta ovat Taivassalon vanhainkoti ja palvelutalo, Kalannin vanhainkoti ja palvelukeskus sekä Hoitokoti Attendo Hellä Uudessakaupungissa.
* Laulaminen ja loruttelu – rohkaistaan jokaista oman äänen käyttöön yhdessä lorutellen ja laulaen – koetaan yhdessä laulamisen iloa * Musiikkiliikunta – harjoitellaan liikkumista perussykkeessä – liikutaan mielikuvien ja tunnelmien mukaan – vahvistetaan oman kehon tuntemusta * Soittaminen – harjoitellaan yhdessä soittamista perussykkeessä käyttäen keho- ja rytmisoittimia – harjoitellaan soittamista yhdessä ja soolona – tutustutaan eri soittimiin ja säestetään lauluja mm. seuraavin soittimin: kantele, ukulele, ksylofonit, rummut ja muut rytmisoittimet * Kuuntelu – eläydytään musiikin luomiin tunnelmiin * Hoitolaitoksen omien toiveiden mukaan voidaan myös yhdessä suunnitella ja rakentaa sisältöjä ja tavoitteita muskarihetkille
Mummomuskari hoitolaitoksissa 45 min. 95 euroa / kerta